Kristiansund kommune skal sammen med NHP Eiendom og Bane NOR Eiendom utarbeide en reguleringsplan for området Rutebilstasjonen – Nordmørskaia – Devoldholmen i Kristiansund sentrum. Som grunnlag ble tre team invitert til et parallelloppdrag. Hensikten var å finne et godt konsept for utvikling av området. Vi ønsker å få frem ulike tilnærmingsmåter og løsningsforslag, tilpasset markedet, behovene og byen.

I Kristiansund vil vi om kort tid presentere strategiene rundt byutvikling i en sentralt plassert rød boks som skal både spille filmer, vise bilder og gi interaktive opplevelser om byutviklingen og strategiene som ligger til grunn for arbeidet.

Fylkeskommunens utviklingsprogram «Byen som regional motor» er opprettet for å styrke Ålesund, Molde og Kristiansund til å fylle sine roller som regionsenter og vekstmotorer i hver sin region.

For 2017 har fylkestinget bevilget 25 mill. kroner til programmet som byene kan søke tilskudd fra. Kristiansund kommune fikk tildelt kr 7.390.000 av dette. Programmet er planlagt videreført på samme nivå for årene 2018 – 2020. (Lenke til melding fra fylkeskommunen)

Siden 2014 har Smøla, Halsa, Tingvoll, Gjemnes, Averøy og Kristiansund arbeidet sammen for å forsterke tjenestesamarbeidet, felles samfunnsplanlegging, kartlegging og markedsføring av næringsarealer samt Kristiansund som regionsenter. Aure kommune er med som observatør.

I forslaget til nasjonal transportplan 2018 – 2029 er det ikke foreslått statsmidler til riksvei 70 i Kristiansund. Det betyr at vi ikke får starthjelp til en bypakke som skal fremme miljøvennlig transport, bedre framkommelighet for kollektiv- og nyttetrafikken og øke trafikksikkerheten. Uten bypakke har vi heller ikke den muskelen som også var tenkt brukt til trafikale miljø- og sentrumstiltak.