Nasjonal transportplan – bypakke Kristiansund

I forslaget til nasjonal transportplan 2018 – 2029 er det ikke foreslått statsmidler til riksvei 70 i Kristiansund. Det betyr at vi ikke får starthjelp til en bypakke som skal fremme miljøvennlig transport, bedre framkommelighet for kollektiv- og nyttetrafikken og øke trafikksikkerheten. Uten bypakke har vi heller ikke den muskelen som også var tenkt brukt til trafikale miljø- og sentrumstiltak.