LoRaWAN - sensornettverk

Sensorer som måler ulike parametre er en av nøkkelkomponentene i en Påkobla by. LoRaWAN er et lavfrekvent transportnett spisset mot å sende små datapakker over lengre avstander og er perfekt for å nyttiggjøre sensordata.

web-2496193_1920 - Klikk for stort bilde

Kristiansund kommune har inngått et samarbeid med NEAS i opprettelsen av byens LoRaWAN infrastruktur. Parkeringssensorene er allerede koplet på nettverket og vi gleder oss til å kople opp andre typer sensorer i snarlig fremtid!