Dieselforbruk

Kristiansund kommune har vedtatt at alle nye kjøretøy som kjøpes inn skal være nullutslippskjøretøy. Kommunen har likevel en mengde kjøretøy som fortsatt bruker fossilt drivstoff. 

Illustrasjonen under viser kommunens samlede dieselforbruk for kjøretøy som eies av kommunen. Histrogrammet sammenligner fjorårets forbruk med årets forbruk, måned for måned.

Kristiansund kommune kan monitorere dieselforbruket i sanntid. Dette gir mulighet til å ta korrekte beslutninger begrunnet i datatunge kilder. Monitorering som dette er et stort steg i retningen mot et nullutslipssamfunn.

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund