Innkjøp

E-post:  innkjop@kristiansund.kommune.no
Support: ehandel@iktorkide.no

Rammeavtaler

Alle kommunale enheter er forpliktet til å benytte de leverandører kommunen har rammeavtale med. For oversikt over rammeavtaler for NII og for Kristiansund kommune henvises det til www.nii.as

Terskelverdi og Doffin

Alle innkjøp over nasjonal terskelverdi på kroner 1.100.000,- skal lyses ut på Doffin. Innkjøp over EU’s terskelverdier skal i tillegg lyses ut på TED-basen.

Innkjøpssamarbeid

Kristiansund kommune er med i Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid (NII) som består av totalt 12 kommuner. For mer informasjon se www.nii.as

Kunngjøringer

Alle kunngjøringspliktige anskaffelser som lyses ut fra Kristiansund kommune og NII ligger tilgjengelig på Doffin.

Lovverk

Alle kommunale anskaffelser skal skje i henhold til ”Lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016” med endringer og forskrifter, herunder forskrift om offentlige anskaffelser.

Kontaktinformasjon

Innkjøp
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

E-handel support
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund