Innkjøp

Innkjøpstjenesten bistår alle som jobber med anskaffelser i kommunen. 

Offentlige anskaffelser over 100.000 kr. eks. mva. omfattes av lov og forskrift om offentlige anskaffelser. I Kristiansund kommune skal kommunens elektroniske konkurransegjennomføringsverktøy brukes til å gjennomføre disse anskaffelsene. Se Kristiansund kommunes anskaffelsesstrategi for mer informasjon om anskaffelser i kommunen: Anskaffelsestrategi 2017-2019 (PDF, 373 kB)

Terskelverdi og Doffin

Anskaffelser over nasjonal terskelverdi er kunngjøringspliktige og skal lyses ut på Doffin. (Via kommunens elektroniske konkurransegjennomføringsverktøy.) Innkjøp over EU’s terskelverdier skal i tillegg lyses ut på TED-basen. For mer informasjon om gjennomføring av anskaffelser, se www.anskaffelser.no

Innkjøpssamarbeid

Kristiansund kommune er med i Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid (NII) som består av totalt 12 kommuner. For mer informasjon se www.nii.as

Rammeavtaler

Alle kommunale enheter er forpliktet til å benytte de leverandører kommunen har rammeavtale med. For oversikt over rammeavtaler for NII og for Kristiansund kommune henvises det til www.nii.as

Kunngjøringer - for leverandører

Alle kunngjøringspliktige anskaffelser som lyses ut fra Kristiansund kommune og NII ligger tilgjengelig på Doffin.

 

Kontaktinformasjon

Innkjøp
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

E-handel support
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund