Viktig melding

Forsinket publisering

Økt arbeidsmengde og ressursmangel gjør at vi i en periode har en forsinkelse på journalføring og publisering av dokument.

Innsyn