Lokal lønnsstige

Kristiansund kommune har to lokale lønnsstiger, gjeldende fra 1.8.2017. Bakgrunnen er behovet for å rekruttere høgskolegrupper til turnusarbeid i pleie og omsorg, og å beholde saksbehandlere i barnevernet.

Høgskolegrupper i turnus

Stige for høgskolegrupper i turnus (sykepleiere, vernepleiere, miljøterapeuter, inkludert spesialsykepleier):

  • 0- 9 års ansiennitet: garantilønn + 15000,-
  • 10 års ansiennitet og mer: garantilønn + 27500,-

Stigen er forbeholdt personell i turnus, både faste ansatte og vikarer. Går du over i annen stilling som ikke innebærer turnusarbeid, faller ordningen bort.


Saksbehandlere i barnevern

Stige for saksbehandlere i barnevern:

  • 0-3 års ansiennitet: garantilønn + 15000,-
  • 4 års ansiennitet og mer: garantilønn + 25000,-

Stigen er forbeholdt barnevernet, både faste ansatte og vikarer. Går du over i en annen stilling i kommunen, vil ordningen falle bort

Kontaktinformasjon

Personalseksjonen
E-post
Telefon 71 57 40 00

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund