Kunngjøringer

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse på høringer og informasjon om saker og tidsfrister finner du i de aktuelle høringene.

Møre og Romsdal fylkeskommune har søkt om ny lokalitet i sjø for akvakultur av tare i Kristiansund kommune. Anlegget er planlagt brukt til testdyrking og undervisning. Arealet (70 da) ligger ved Klovningen sør for Inngripan. Midtpunkt for lokalitet Klovningen er oppgitt til : N 63° 10,944 Ø7° 39,198 WGS84. Søknaden er lagt ut til offentlig høring i perioden 3.12.-31.12.2018.

Her er søknadsdokumentene

Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester vedtok i møte 18.10.2018 i sak 2018/3867 at høringsutkast til “Forskrift om påslipp av olje-, fettholdig avløpsvann til offentlig avløpsnett, Kristiansund kommune” skal legges ut til offentlig ettersyn.

Plan- og bygningsrådet har i møte 05.04.18 i sak nr. 18/8 vedatt at forslag til utbyggingsavtale mellom Kristiansund kommune og Jørihaugen Vest AS gjeldende Jørihaugen Vest boligfelt skal leggest ut til offentlig ettersyn i 30 dager, etter plan- og bygningsloven § 17-4.

Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester vedtok i møte 01.2.2018 i sak 18/420 at høringsutkast til “Forskrift for gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsloven §11 for Kristiansund kommune” skal legges ut til offentlig ettersyn.

​Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester har i møte 03.05.18 i sak 18/9 vedtatt at høringsforslag til "hovedplan for avfall, gjenvinning og avfallsreduksjon for Kristiansund kommune" skal legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker.

Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester har i møte 03.05.18 i sak 18/9 vedtatt at høringsforslag til "hovedplan for avfall, gjenvinning og avfallsreduksjon for Kristiansund kommune" skal legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker.

Kunngjøringen og søknadsdokumentene finner du her:

Kristiansund kommune skal fornye deler av ledningsnettet på Innlandet. Dette medfører endringer i trafikken.

Kontaktinformasjon

Plan og byggesak
E-post
Telefon 71 57 40 00

Åpningstider

Mandag-fredag:
1300-1500
 

Adresse

Besøksadresse
Vågeveien 4
6509 Kristiansund