Kommuneplanens arealdel 2020-2032 - høring og offentlig ettersyn

Kom med høringsinnspill til kommuneplanens arealdel innen fredag 23. oktober

Forslag til Kommuneplanens arealdel 2020-2032 ligger nå ute på høring og offentlig ettersyn. Mer informasjon om forslaget og hvordan komme med innspill finnes i denne artikkelen.

Alle saksdokumentene kan leses i denne linken.