Oppstart av detaljregulering med konsekvensutredning av nytt næringsareal Bolgneset, Frei.

Bolgneset Utvikling AS, som er et selskap eid av Kristiansund kommune, varsler herved oppstart av planarbeid for detaljregulering av et området på Bolgneset, Frei jf. plan- og bygningsloven § 4-1 og § 4-2.

  • Eventuelle spørsmål, innspill og merknader til planarbeidet må innen torsdag 18. august rettes til:
  • Bolgneset Utvikling AS v/daglig leder Rolf-Henning Blaasvær,  Thor Dahls gate 1, 3210 Sandefjord, tlf 90 09 13 38, e-post: bolgneset@gmail.com.
  • Åpent informasjonsmøte om planarbeidet avholdes tirsdag den 1. august 2017 kl. 17.00 på Rensvik samfunnshus, Rensvikstubben 1, 6520 Frei.

 

Filer