R-295 Brunsvika, melding om fastsatt planprogram

Plan- og bygningsrådet i Kristiansund kommune vedtok i møte 13.06.2019, sak 19/31, å fastsette planprogram for detaljreguleringsplanen R-295 Brunsvika.

vedtak:
Plan- og bygningsrådet fastsetter i medhold av plan- og bygningslovens § 12.9 og i medhold av § 6 i forskrift om konsekvensutredning av 01.07.2017, planprogram for utbyggingsområdet gjeldende detaljreguleringsplan R-295 Brunsvika.

Fastsatt planprogram er tilgjengelig på lenken under og på kommunens hjemmeside www.kristiansund.kommune.no under fanen «Kunngjøringer». Utskrift av dokumentet kan fås ved henvendelse til kommunen. Høringsparter som har gitt innspill får tilsendt varsel. Vedtaket kan ikke påklages.

Saksdokumenter:

Fastsatt planprogram

Saksframlegg sak 19/31, 13.06.2019