Sjøområdeplan for Nordmøre på andre gangs høring

The World - Klikk for stort bildeThe World Petter Ingeberg Orkidé Nordmøre regionråd har anbefalt at deltagende kommuner vedtar å sende plana på andre gangs høring. Alle de 11 kommunene har deretter gjort vedtak i samsvar med plan- og bygningsloven §11-14.

Reviderte plandokumenter, saksbehandling og vurdering av merknadene fra første høringsrunde finnes direkte under Sjøområdeplan Nordmøre eller på hjemmesidene til Tingvoll kommune under «Nyheter» eller «Høring, prosjekt og planer».

Les høringsbrevet

Se plankartet

Se hvordan merknadene fra første høring er vurdert

Tingvoll kommune er vertskommune for sjøområdeplan Nordmøre. Alle kommunene har lagt ut denne kunngjøringen på sine hjemmesider.

Høringsfrist er fredag 19. januar 2018.

Høringsuttalelser merkes «Sjøområdeplan Nordmøre» og sendes til Tingvoll kommune, Midtvågvegen 2, 6630 Tingvoll, eller pr. e-post til: postmottak@tingvoll.kommune.no