Kommunal planstrategi 2020 - 2023

Kommunal planstrategi skal klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre i perioden 2020-2023. Kommunal planstrategi drøfter utviklingstrekk som påvirker kommunen som samfunn og organisasjon. Dette er grunnlaget for å vurdere planbehovet i perioden. Planstrategien er ikke en plan der det skal vedtas mål og strategier.

Kommunene Aure, Averøy, Gjemnes, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal, og Tingvoll deltar i et plansamarbeid, som er organisering som et prosjekt i regi av regionrådet i perioden 2019-2022.

Målet er å styrke samfunnsutviklingen på Nordmøre, bygge kompetansemiljø innen planlegging på tvers av kommunene, og at vi skal ha et økt regionalt fokus i den kommunale planleggingen. Det er også et behov for innovasjon innen fagområdet. 

Kapittel 1-3 i planstrategien er felles for kommunene. Det øvrige er kommunespesifikt. Dokumentet inneholder også planprogram for kommuneplanens samfunnsdel. 

 

 

Planstrategi 2020-2023 og planprogram kommuneplanens samfunnsdel (PDF, 2 MB)