Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i 2011, og består av et plankart med bestemmelser og en planbeskrivelse.

I 2018 vedtok kommunene på Nordmøre en felles kommunedelplan for sjøområdene. Denne går foran arealdelen fra 2011. Sjøområdeplanen finnes her (lenke). 

Bystyret har vedtatt tilleggsbestemmelser om utnyttelsesgrad og byggeforbudsgrense mot sjø, med mindre endring 5.3.2020. Se saksdokumenter her (lenke) og dokument med oppsummering nedenfor.

Kommuneplanens arealdel vedtatt 2011
Dokumentbeskrivelse
Planbeskrivelse (.PDF, 2 MB)
Bestemmelser og retningslinjer (.PDF, 379 kB)
Plankart (.PDF, 8 MB)
ROS analyse (.PDF, 219 kB)
Konsekvenser for natur og samfunn (.PDF, 3 MB)

Tilleggsbestemmelser vedtatt 5.3.2020  (PDF, 416 kB)