Sentrumsplan (kommunedelplan for sentrum)

Gjeldende sentrumsplan ble vedtatt i 1994. Forslag til ny sentrumsplan var utlagt til offentlig ettersyn med høringsfrist 30. september 2017. Revidert planforslag kommer til behandling i 2018. 

 

Gjeldende sentrumsplan

Planen ble vedtatt i 1994:

Lenke til plankart (PDF, 7 MB)

Lenke til planbestemmelser (PDF, 3 MB)

 

Ny sentrumsplan

Forslag til ny sentrumsplan ble behandlet i plan- og bygningsrådet 29. juni 2017 og deretter lagt ut til offentlig ettersyn.

(Lenke til høringsdokumentene)

(Lenke til arkivsaken med innkomne merknader)

 

Relevante byutviklingsprosjekter

Lenke til omtale av byutviklingsprosjekter