Arkiv - politisk møteplan

Politisk møteplan for 2017 finner du under.

Politisk møteplan for 2018 finner du her.

Politisk møteplan fra 2012 og fram til i dag finner du i vår innsynsmodul. (Velg "vis kalender").

For politiske møtedokumenter før 2012, ta kontakt med Politisk sekretariat.

Utvalg Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Formannskapet
 

26 

 

Bystyret
 
 
 
Eldrerådet
 
 
 
 
 
Plan- og bygningsrådet
 

 

 
Ungdomsrådet
 
 
 
 
 
 
Ruspolitisk arbeidsgruppe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
 
 
 
 

 31

 
 
Valgstyret
 
 
 
 
 
 
 
11
12
 
 
 
Eiendoms-forvaltnings-utvalget - nedlagt pga politisk omorganisering
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur
 
 
 
25 
 
Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial
 
 
 
 
 
Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester
 
 
 
 
 
Kontrollutvalget
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olje- og energiutvalg
 
 
 
 
 
 
Næringsutvalg - nedlagt pga politisk omorganisering
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administrasjons- og likestillingsutvalg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fast byggekomité - nedlagt pga politisk omorganisering
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samferdselsutvalg - nedlagt pga politisk omorganisering
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Næringspolitisk Råd - nedlagt pga politisk omorganisering
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jubileumskomité byjubileum 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bygge- og eiendomsforvaltningsutvalget
 
 
 
 
 
 

 

Prosjekteiergruppe kommunereform / Utvidet formannskap                        

Forslaget behandles i bystyret 18. desember 2018.