Forliksrådet 2017-2020

Forliksrådet er det laveste leddet i rettssystemet for sivile saker, og er både en meklingsinstans og domstol.

Forliksrådet består av tre faste medlemmer/lekdommere og tre varamedlemmer som er valgt av bystyret for fire år av gangen.

I henhold til tvistelovforskriften er det også 5 faste møtefullmektiger ved forliksrådet i Kristiansund kommune.

 

Her kan du lese mer om forliksrådet i Kristiansund kommune.

Det er forliksrådenes oppgave å finne en minnelig løsning mellom partene. Hovedregelen er at det ikke er anledning til å anlegge sak mot noen for tingretten før saken er prøvd løst i forliksrådet. 

Forliksrådet
Faste medlemmer Varamedlemmer Møtefullmektige
1. Tor Stølen (leder) 1. Mildrid Fiske Asbjørn Jordahl
2. Mariann B. Hansø 2. Anne Jacobsen Kari A. Kvande-Pettersen
3. Karianne M. Hjeldnes 3. Robert Nordvik Linda Myrset
Helge Kruse
Elisabeth Hveding

Her kan du lese mer om forliksrådets oppgaver og virkeområde.

Her kan du lese om møtefullmektige i forliksrådet.

 

I Kristiansund kommune inngår i et politidistrikt med sivile rettspleieoppgaver og da er politistasjonen sekretariat for forliksrådet. Sekretariatet er behjelpelige med å sette opp forliksklagen, stevning og tilsvar.

Kontakt sekretariatet for forliksrådet i Kristiansund kommune:

Merethe Bentz,

Møre og Romsdal politidistrikt

Telefon: 70 11 87 00 

E-post: merethe.bentz@politiet.no