Kontrollutvalget

Kontrollutvalget er bystyrets redskap for demokratisk innsyn og kontroll med alle sider ved kommunens virksomhet. Kontrollutvalgets mål er derfor å påse at kommunen følger regelverket, og at virksomheten er målrettet, effektiv og etisk til beste for kommunens innbyggere. Kontrollutvalget skal også påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning og at bystyrets vedtak følges opp.

Om kontrollutvalget

  • En hovedoppgave for kontrollutvalgene er å bestille årlige forvaltningsrevisjonsrapporter, der man gjennomgår et virksomhetsområde i kommunen. Dette arbeidet utføres av revisor.
  • Bystyret velger selv medlemmene til kontrollutvalget. Utvalgets arbeid reguleres av Kommuneloven §77 og egen forskrift.
  • Kontrollutvalgene holder sine møter for åpne dører.
  • Her finner du Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (lovdata)
  • Her finner du informasjon om kontrollutvalgets arbeidsområder (KS)
  • Oppnevnes av bystyret.
  • Hjemmel: Kommunelovens § 77, Forskrift om kontrollutvalg av 15. juni 2004 nr. 905

 

Møteplan 2018:

Dato Klokkelsett Sted Møteinnkalling Møteprotokoll
11.01.2018 1300 Servicetorget Se møteinnkalling (.PDF, 9 MB) Se møteprotokoll (.PDF, 196 kB)
22.02.2018 1300 Servicetorget Se møteinnkalling (.PDF, 21 MB) Se møteprotokoll (.PDF, 272 kB)
22.03.2018 1300 Servicetorget Se møteinnkalling (.PDF, 3 MB) Se møteprotokoll (.PDF, 198 kB)
03.05.2018 1300 Formannskapssalen Se møteinnkalling (.PDF, 16 MB) Se møteprotokoll (.PDF, 203 kB)
21.06.2018 1300 Formannskapssalen Se møteinnkalling (.PDF, 5 MB) Se møteprotokoll (.PDF, 178 kB)
06.09.2018 1300 Servicetorget Se møteinnkalling (.PDF, 20 MB) Se møteprotokoll (.PDF, 118 kB)
18.10.2018 1300 Formannskapssalen Se møteinnkalling (.PDF, 756 kB) Se møteprotokoll
06.12.2018 1300 Servicetorget Se møteinnkalling (.PDF, 8 MB) Se møteprotokoll

 

Medlemmer kontrollutvalget

Kontrollutvalget - kontaktinfo
Medlem Parti Funksjon Epost Telefon
Ole Henning Ødegård (leder FRP Leder e-post 90661414
Joachim Røsandhaug FRP Medlem e-post 90686061
Laila Lyngsaunet SP Medlem e-post 93411447
Kjell Terje Fevåg AP Medlem e-post 97504120
Astrid Strupstad Torske H Medlem e-post 95244860
Rita Høgseth FRP Vara e-post 40640831
Pål Furseth FRP Vara
Gunnar Ulvund SP Vara 95930861
Berit Kristoffersen AP Vara e-post 92458487
Viggo Jordahl SV Vara e-post
Knut Evandt Sekretariat e-post 95709280