Kontrollutvalget

Kontrollutvalget er bystyrets redskap for demokratisk innsyn og kontroll med alle sider ved kommunens virksomhet. Kontrollutvalgets mål er derfor å påse at kommunen følger regelverket, og at virksomheten er målrettet, effektiv og etisk til beste for kommunens innbyggere. Kontrollutvalget skal også påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning og at bystyrets vedtak følges opp.

Om kontrollutvalget

  • En hovedoppgave for kontrollutvalgene er å bestille årlige forvaltningsrevisjonsrapporter, der man gjennomgår et virksomhetsområde i kommunen. Dette arbeidet utføres av revisor.
  • Bystyret velger selv medlemmene til kontrollutvalget. Utvalgets arbeid reguleres av Kommuneloven §77 og egen forskrift.
  • Kontrollutvalgene holder sine møter for åpne dører.
  • Her finner du Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (lovdata)
  • Her finner du informasjon om kontrollutvalgets arbeidsområder (KS)
  • Oppnevnes av bystyret.
  • Hjemmel: Kommunelovens § 77, Forskrift om kontrollutvalg av 15. juni 2004 nr. 905

Møteplan

 

Politikk: Møteplan Kontrollutvalget 2021
Dato Klokkeslett Møtested Innkalling Protokoll
17.02.2021 kl 12:00 Bystyresalen Møtedokumenter Protokoll
08.04.2021 Kl 10:00 Bystyresalen Møtedokumenter (.PDF, 8 MB) Protokoll
28.04.2021 Kl 10:00 Møtedokumenter Protokoll
09.06.2021 Kl 10:00 Møtedokumenter Protokoll
01.09.2021 Kl. 10:00 Møtedokumenter Protokoll
29.09.2021 Kl 10:00 Møtedokumenter Protokoll
20.10.2021 Kl 10:00 Møtedokumenter Protokoll
24.11.2021 Kl 10:00 Møtedokumenter Protokoll
Politikk: Møteplan kontrollutvalget 2020
Dato Klokkelsett Sted Møteinnkalling Møteprotokoll
05.02.2020 1000 Formannskapssal Innkalling 05.02.2020 (.PDF, 3 MB) Protokoll
26.02.2020 1000 Formannskapssal Innkalling 19.02.2020 Protokoll (.PDF, 7 MB)
18.03.2020 1000 Formannskapssal Innkalling 18.03.2020 Protokoll
06.05.2020 1000 Formannskapssal Innkalling 06.05.2020 Protokoll
10.06.2020 1000 Møterom Freikollen, servicetorget Innkalling 10.06.2020 Protokoll
02.09.2020 1000 Formannskapssal Innkalling 02.09.2020 Protokoll
14.10.2020 1000 Formannskapssal Innkalling 14.10.2020 Protokoll
25.11.2020 1000 Formannskapssal Innkalling 25.11.2020 Protokoll

 

Leder for kontrollutvalget
Klikk for stort bildeJulius Loennechen (NML)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemmer for kontollutvalget 2019-2023

Medlemmer kontrollutvalget 2019-2023
Faste medlemmer Varamedlemmer
1. leder: Julius Loennechen- NML 1. Alf Aasgård – NML
2. nestleder- Svein Kvalvåg - FRP 2. Inger Johanne Ohrvik – NML
3. Monica Steen - H 3. Erik Aasprong- NML
4. Leif Ersnes – H
5. Rakel Haugen - R
1. Per Kristian Øyen – AP 1. Unni Erna Garberg- AP
2. Kjersti Støen- SP 2. Hilde Wimpelmann – AP
3. Hilmar Kleppe - SP
4. Ove Storbukt - SP

 

Kontakt

Faste medlemmer: