Kontrollutvalget

Kontrollutvalget er bystyrets redskap for demokratisk innsyn og kontroll med alle sider ved kommunens virksomhet. Kontrollutvalgets mål er derfor å påse at kommunen følger regelverket, og at virksomheten er målrettet, effektiv og etisk til beste for kommunens innbyggere. Kontrollutvalget skal også påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning og at bystyrets vedtak følges opp.

Om kontrollutvalget

 • En hovedoppgave for kontrollutvalgene er å bestille årlige forvaltningsrevisjonsrapporter, der man gjennomgår et virksomhetsområde i kommunen. Dette arbeidet utføres av revisor.
 • Bystyret velger selv medlemmene til kontrollutvalget. Utvalgets arbeid reguleres av Kommuneloven §77 og egen forskrift.
 • Kontrollutvalgene holder sine møter for åpne dører.
 • Her finner du Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (lovdata)
 • Her finner du informasjon om kontrollutvalgets arbeidsområder (KS)
 • Oppnevnes av bystyret.
 • Hjemmel: Kommunelovens § 77, Forskrift om kontrollutvalg av 15. juni 2004 nr. 905

 

Politikk: Møteplan kontrollutvalget 2019
Politikk: Møteplan kontrollutvalget 2019
Dato Klokkelsett Sted Møteinnkalling Møteprotokoll
23.01.2019 1300 Formannskapssal Innkalling 23.01.19. Protokoll 23.01.19 (.PDF, 266 kB)
20.02.2019 1300 Hos Varde AS, Industrivn. 9 Innkalling 20.02.19 (.PDF, 446 kB) Protokoll 20.02.19 (.PDF, 249 kB)
13.03.2019 1300 Formannskapssal Innkalling 13.03.19 (.PDF, 605 kB) Protokoll 13.03.19 (.PDF, 256 kB)
10.04.2019 1300 Formannskapssal Innkalling 10.04.19 Protokoll 10.04.2019
15.05.2019 1300 Formannskapssal Innkalling 15.05.2019 Protokoll 15.05.2019
21.08.2019 1300 Formannskapssal Innkalling 21.08.2019 (.PDF, 6 MB) Protokoll 21.08.2019 (.PDF, 192 kB)
30.10.2019 1300 Formannskapssal Innkalling 30.10.2019 (.PDF, 4 MB) Protokoll 30.10.2019 (.PDF, 198 kB)
04.12.2019 1000 Formannskapssal Innkalling 04.12.2019 Protokoll 04.12.2019

 

Klikk for stort bildeJulius Loennechen (NML)  

Medlemmer kontrollutvalget 2019-2023

5 FASTE MEDLEMMER

VARAMEDLEMMER

 1. leder- Julius Loennechen - NML
 2. nestleder- Svein Kvalvåg - FRP
 3. Monica Steen - H
 1. Alf Aasgård – NML
 2. Inger Johanne Ohrvik – NML
 3. Erik Aasprong- NML
 4. Leif Ersnes – H
 5. Rakel Haugen - R
 1. Per Kristian Øyen – AP
 2. Kjersti Støen- SP
 1. Unni Erna Garberg- AP
 2. Hilde Wimpelmann – AP
 3. Hilmar Kleppe - SP
 4. Ove Storbukt - SP

 

KONTAKT

Sekretariat: Knut Evandt: Knut.Evandt@kristiansund.kommune.no / 95709280

Leder: Julius Loennechen: j.loennechen@neasonline.no / 911 56102

Nestleder: Svein Kvalvåg: svein.kvalvaag@gmail.com 

Faste medlemmer:

Monica Steen: monicasteen@gmail.com / 46982803

Kjersti Støen:   kjerstistoen@yahoo.no / 91152063

Per Kr. Øyen:   perkristianyen@gmail.com / 99502768