Møteplan 2018

*Dialogmøte.
**Møtestart kl. 09.00.
*** Fellesmøte, presentasjon av rådmannens budsjettforslag

Møteplanen oppdateres fortløpende.

Møteplan 2. halvår DAG/TID/STED August September Oktober November Desember
BYSTYRET Ordfører: Kjell Neergaard (Ap) Pol. sekretariat: Toril Skram Tirsdag kl. 13.00 Rådhuset 04. 02. 06. 18.** (øk.plan)
FORMANNSKAPET/ADMIN.UTVALGET Ordfører: Kjell Neergaard (Ap) Pol. Sekretariat: Toril Skram Tirsdag kl. 13.00 Rådhuset 21. 18. (konf) 23. 5.(dialogmøte) 04.
25. 30. *** 20. (øk.plan)
HOVEDUTVALG - Skole, barnehage og kultur. Leder: Line Karlsvik (Sv) Onsdag kl. 13.00 Rådhuset/enheter 05. * 24. 28.
30. ***
HOVEDUTVALG - Helse, omsorg og sosial. Leder: Kirsti Dyrnes (Ap) Torsdag kl. 13.00 Rådhuset/enheter 06. 04. 29. 13
30. *** 5.(dialogmøte)
HOVEDUTVALG - Miljø og tekniske tjenester. Leder: Asle Andre Orseth (Mdg) Torsdag kl. 13.00 Hagelin 30. 18. 29.
30. ***
HOVEDUTVALG - Plan- og bygningsrådet Leder: Torbjørn Sagen (H) Torsdag kl. 13.00 Rådhuset 23. 27. 17. 15. 13.
24.
30. ***
ARBEIDSMILJØUTVALGET Leder: Målfrid B. Morg Ons/tors kl. 12.30 Rådhuset/enheter 25. 04.
BYGGE- OG EIENDOMSFORVALTNINGSUTVALGET (BEFU) Leder: Sven Erik Olsen (Ap) Mandag kl. 09.00 Servicetorget 03. 05. 10.
Eldrerådet Leder: Ellen Thorsøe Mandag kl. 10.00 Rådhuset/enheter 27. 4. 26. 13.
22.
KONTROLLUTVALGET Leder: Ole Henning Ødegård (Frp) Torsdag kl. 09.00 Servicetorget 06. 18. 29.
OLJE- OG ENERGIUTVALGET Leder: Torbjørn Sagen (H) Onsdag kl. 09.00 Rådhuset 21. 05. 24. 21.
RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE Leder: John Kuløy Torsdag kl. 09.00 Rådhuset 30. 04. 29. 13.
UNGDOMSRÅDET Leder: Petter A. Wadstensvik 16.00 Rådhuset 03. 29. 13.
04.

 

Møteplan 2018 - 1. halvår
Møteplan 1. halvår DAG/TID/STED Januar Februar Mars April Mai Juni Juli
BYSTYRET Ordfører: Kjell Neergaard (Ap) Pol. sekretariat: Toril Skram Tirsdag kl. 13.00 Rådhuset 30. 27. 10. 15. 19.
FORMANNSKAPET/ADMIN.UTVALGET Ordfører: Kjell Neergaard (Ap) Pol. Sekretariat: Toril Skram Tirsdag kl. 13.00 Rådhuset 23. 13. 13. 03. 08. 05.
FORMANNSKAPET/ADMIN.UTVALGET Ordfører: Kjell Neergaard (Ap) Pol. Sekretariat: Toril Skram Tirsdag kl. 13.00 Rådhuset 24. 29. 12.
FORMANNSKAPET/ADMIN.UTVALGET Ordfører: Kjell Neergaard (Ap) Pol. Sekretariat: Toril Skram Tirsdag kl. 13.00 Rådhuset 15. 20.
HOVEDUTVALG - Skole, barnehage og kultur. Leder: Line Karlsvik (Sv) Onsdag kl. 13.00 Rådhuset/enheter 07.* 14. 11.* 09. 13.
HOVEDUTVALG - Helse, omsorg og sosial. Leder: Kirsti Dyrnes (Ap) Torsdag kl. 13.00 Rådhuset/enheter 25. 12. 08. 24.
HOVEDUTVALG - Miljø og tekniske tjenester. Leder: Asle Andre Orseth (Mdg) Torsdag kl. 13.00 Hagelin 01. 15. 03. 21.
HOVEDUTVALG - Plan- og bygningsrådet Leder: Torbjørn Sagen (H) Torsdag kl. 13.00 Rådhuset 18. 05. 24. 07.
HOVEDUTVALG - Plan- og bygningsrådet Leder: Torbjørn Sagen (H) Torsdag kl. 13.00 Rådhuset 26. 29.
ARBEIDSMILJØUTVALGET Leder: Målfrid B. Morg Ons/tors kl. 12.30 Rådhuset/enheter 26. 11.
BYGGE- OG EIENDOMSFORVALTNINGSUTVALGET (BEFU) Leder: Sven Erik Olsen (Ap) Mandag kl. 09.00 Servicetorget 05. 14. 11. 11.
Eldrerådet Leder: Ellen Thorsøe Mandag kl. 10.00 Rådhuset/enheter 22. 05. 12. 14. 11.
KONTROLLUTVALGET Leder: Ole Henning Ødegård (Frp) Torsdag 13.00 Rådhuset 11. 22. 22. 03. 14.
OLJE- OG ENERGIUTVALGET Leder: Torbjørn Sagen (H) Onsdag kl. 09.00 Rådhuset 07. 04. 13.
OLJE- OG ENERGIUTVALGET Leder: Torbjørn Sagen (H) Onsdag kl. 09.00 Rådhuset 20.
RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE Leder: John Kuløy Torsdag kl. 09.00 Rådhuset 01. 12. 24.
UNGDOMSRÅDET Leder: Petter A. Wadstensvik 16.00 Rådhuset 29. 28. 09. 11.