Møteplan 2019

Møteplanen oppdateres fortløpende.

*Dialogmøte.
**Møtestart kl. 09.00.
*** Fellesmøte, presentasjon av rådmannens budsjettforslag

Møteplan 1. halvår DAG/TID/STED Januar Februar Mars April Mai Juni Juli
BYSTYRET Ordfører: Kjell Neergaard (Ap) Pol. sekretariat: Toril Skram Tirsdag kl. 13.00 Rådhuset 29. 4. 05. 09. 07. 18. Bud.korr.
BYSTYRET Ordfører: Kjell Neergaard (Ap) Pol. sekretariat: Toril Skram Tirsdag kl. 13.00 Rådhuset 28.
FORMANNSKAPET/ADMIN.UTVALGET Ordfører: Kjell Neergaard (Ap) Pol. Sekretariat: Toril Skram Tirsdag kl. 13.00 Rådhuset 22. 12. 19. 02. 14. + ADMU 04.Bud.korr
FORMANNSKAPET/ADMIN.UTVALGET Ordfører: Kjell Neergaard (Ap) Pol. Sekretariat: Toril Skram Tirsdag kl. 13.00 Rådhuset 19. + ADMU 30. 14 11. Bud.korr.
FORMANNSKAPET/ADMIN.UTVALGET Ordfører: Kjell Neergaard (Ap) Pol. Sekretariat: Toril Skram + ADMU
HOVEDUTVALG - Skole, barnehage og kultur. Leder: Line Karlsvik (Sv) Onsdag kl. 13.00 Rådhuset/enheter 23. 06.* 03. Temamøte 12.
HOVEDUTVALG - Helse, omsorg og sosial. Leder: Kirsti Dyrnes (Ap) Torsdag kl. 13.00 Rådhuset/enheter 10. Fellesm. 07. 16.
HOVEDUTVALG - Miljø og tekniske tjenester. Leder: Asle Andre Orseth (Mdg) Torsdag kl. 13.00 Hagelin 07. 28. 02.
HOVEDUTVALG - Plan- og bygningsrådet Leder: Torbjørn Sagen (H) Torsdag kl. 13.00 Rådhuset 24. 21. 11. 11. 16. 13.
HOVEDUTVALG - Plan- og bygningsrådet Leder: Torbjørn Sagen (H) Torsdag kl. 13.00 Rådhuse 14.
ARBEIDSMILJØUTVALGET Leder: Arne Ingebrigtsen Ons/tors kl. 12.30 Rådhuset/enheter 26. 11.
BYGGE- OG EIENDOMSFORVALTNINGSUTVALGET (BEFU) Leder: Sven Erik Olsen (Ap) Mandag kl. 09.00 Servicetorget 04. 08. 03.
Eldrerådet Leder: Ellen Thorsøe Mandag kl. 10.00 Rådhuset/enheter 10. 04. 13.
Eldrerådet Leder: Ellen Thorsøe Mandag kl. 10.00 Rådhuset/enheter 21.
KONTROLLUTVALGET Leder: Ole Henning Ødegård (Frp) Torsdag 13.00 Rådhuset 23. 20. 13. 10. 15. 05.
OLJE- OG ENERGIUTVALGET Leder: Torbjørn Sagen (H) Onsdag kl. 09.00 Rådhuset 06. 03. 12.
RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE Leder: John Kuløy Torsdag kl. 09.00 Rådhuset 10. Fellesm. 07. 11. 16.
UNGDOMSRÅDET Leder: Petter A. Wadstensvik 16.00 Rådhuset 10.Fellesm. 06. 29 04
UNGDOMSRÅDET Leder: Petter A. Wadstensvik 16.00 Rådhuset 28.

 

Møtedatoer for hele året finner du her. (PDF, 165 kB)