Ordføreren

Ordføreren leder bystyrets og formannskapets møter og er kommunens rettslige representant. Han er også byens fremste folkevalgte representant og byens ansikt utad.

Ordfører Kjell Neergaard (AP) ble født i Kristiansund i 1966, og er oppvokst på St.hanshaugen og i Karihola. Han er gift med Hilde Nekstad Neergaard og de har sammen 4 barn. Familien bor nå på Torvhaugen.

Han har Høgskoleutdanning innen Stats- og kommunalkunnskap. Før han ble ordfører i 2015 jobbet han 26 år i Trygdeetaten og NAV, de siste 16 årene i lederstillinger.

Ordfører Neergaard ble første gang valgt inn i bystyret i 1995, og har vært fast medlem sammenhengende siden den tid. I perioden 2011-2015 var han gruppeleder for Arbeiderpartiet