Valglogo 2017

Torsdag 10. august starter den ordinære forhåndsstemmegivningen. Forhåndsstemmegivningen i Kristiansund foregår på servicekontoret (Langveien 19).

Valglogo 2017

I år er det både Stortingsvalg og Sametingsvalg.

Du må stå i Valgmanntall for Kristiansund kommune for å kunne stemme ved Stortingsvalget, og i Sametingets valgmanntall om du skal stemme ved Sametingsvalget.

 

 

I Stortingsvalget 2017 gjennomføres i Kristiansund søndag 10. og mandag 11. september i følgende stemmelokaler:

Nordlandet/Dale stemmekrets:                 Dahlehallen

Frei stemmekrets:                                         Freihallen

Goma stemmekrets:                                     Gomalandet skole

Kirkelandet stemmekrets:                           Vågeveien 4 / Jonas Eriksen-bygget

 

Åpnings-/stemmetiden ved stortingsvalget 2017 blir:

Søndag 10. september kl. 16.00- 20.00

Mandag 11. september kl. 09.00 – 20.00.

Forhåndsstemmelokale for Kristiansund kommune legges til Servicekontoret.

Det er mulig å forhåndsstemme fra 10. august.

Du kan tidligstemme fra 1. juli på Servicekontoret i vanlige åpningstider.

I februar vedtok bystyret at kommunen nå skal ha 4 stemmekretser under årets stortingsvalg, og ikke 8 slik som tidligere valgår.

Bystyret har vedtatt å innføre elektronisk avkryssing i manntall på valgdagene som en permanent ordning og blir gjort gjeldende fra og med valget høsten 2017. Det er forventet at elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagene gir færre feilregistreringer og enklere valggjennomføring.

Valgdagene i Kristiansund er søndag 10. og mandag 11. september 2017. Forhåndsstemmingen starter 1. juli på servicekontoret.

Det er stortingsvalg søndag 10. og mandag 11. september og kommunen trenger valgmedarbeidere til å jobbe i valglokalene på valgdagene. Valgmedarbeiderne blir godtgjort etter gjeldende satser.