Disse kan stemme

Lurer du på om du har stemmerett?

Ved stortingsvalg har følgende stemmerett:

Norske statsborgere:

  • som vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret (det holder at en fyller 18 år i løpet av valgåret og
  • som ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og
  • som er, eller noen gang har vært, folkeregistrert som bosatt i Norge. Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet.
  • Alle som skal stemme må stå innført i en kommunes manntall på valgdagen.

Dersom du har flyttet (meldt flytting til folkeregisteret) til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.

Dersom du bor i utlandet, men har hatt i folkeregisteret adresse i Norge i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge. Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet.

Ønsker du mer informasjon om valgordningen kan du se på Kommunal- og moderniseringsdepartementet sine valgsider: www.valg.no