Her kan du stemme

www.valglokaler.no finner du adresser, kart og åpningstider til kommunens 4 stemmelokaler.

På valgdagene søndag 10. og mandag 11. september kan du velge hvilket stemmelokale du ønsker å benytte.

I Stortingsvalget 2017 gjennomføres i Kristiansund søndag 10. og mandag 11. september i følgende stemmelokaler:

Nordlandet/Dale stemmekrets:                 Dahlehallen

Frei stemmekrets:                                     Freihallen

Goma stemmekrets:                                 Gomalandet skole

Kirkelandet stemmekrets:                         Vågeveien 4 / Jonas Eriksen-bygget

 

Åpnings-/stemmetiden ved stortingsvalget 2017 blir:

Søndag 10. september kl. 16.00- 20.00

Mandag 11. september kl. 09.00 – 20.00.

Forhåndsstemmelokale for Kristiansund kommune legges til Servicekontoret.

Det er mulig å forhåndsstemme fra 10. august.

Du kan tidligstemme fra 1. juli på Servicekontoret i vanlige åpningstider.

Nytt i år er at du kan avlegge din stemme på valgdagen på valgfritt stemmelokale i din kommune.

 

Kristiansund bystyre vedtok tidligere i år at det i 2017 skal gjennomføres valg i 4 stemmekretser i Kristiansund. Tidligere valgår har kommunen hatt 8 stemmekretser. Større stemmekretser gir behov for større og mer effektive stemmelokaler, og derfor er det i 3 av kretsene valgt nye lokaler. Valgloven §§ 8-3 første ledd og 9-3 andre ledd stiller enkelte krav til de lokalene som skal benyttes til stemmegivningen. Lokalene skal både være egnet for stemmemottak og være tilgjengelige for velgerne.

 

Forhåndsstemmelokale for Kristiansund kommune har vært Servicekontoret i Langveien 19 siden 2009. Dette har fungert godt og det er etablert god valgkompetanse i Servicekontoret. Det er sannsynlig å tro at Servicekontoret med forhåndsmottak vil være i Langveien 19, og stemmelokalet for Kirkelandet stemmekrets på valgdagene vil ligge i Vågeveien 4.

 

Husk id – og ta helst med valgkortet ditt.

Fire valgkretser

I februar vedtok bystyret at kommunen nå skal ha 4 stemmekretser under årets stortingsvalg, og ikke 8 slik som tidligere valgår.

Over hele landet ser vi en endring i antall stemmekretser, at man slår sammen kretser i færre, større og mer effektive valglokaler.

Under bystyrets behandling fremmet Senterpartiet forslag om å opprettholde 8 kretser, med utgangspunkt i argumentet om sammenheng mellom tilgjengelighet til valg og valgdeltakelse. Forslaget ble ikke vedtatt.

Tall fra kommuner som har redusert antall kretser, viser at endring i struktur har liten innvirkning på valgdeltakelsen. Valgforskningen peker på partienes evne til å mobilisere velgerne som den viktigste faktoren for valgdeltakelse.

Flere av stemmekretsene i Kristiansund  er små, og med uegnede lokaler tilgjengelig. Eksempelvis ble mangel på parkeringsplasser og dårlig flyt i valglokalet ansett som medvirkende årsaker til kødannelser under valgtinget i 2015. Erfaringen tilsier at feilrutiner etablerer seg lettest i små kretser.

Tidligere har Kristiansund hatt 8 stemmekretser: Bjerkelund, Dale, Frei, Goma, Innlandet, Kirkelandet, Nordlandet og Rensvik.

Etter bystyrets vedtak om reduksjon blir det nå følgende 4 kretser: Dale/Nordlandet, Gomalandet, Frei og Kirkelandet.

Ved kommunestyrevalget i 2015 var det 19 759 stemmeberettigede i Kristiansund, og deltakelse på 56,2 prosent.

Godt valg!