Sametingsvalget 2017

I år er det både Stortingsvalg og Sametingsvalg. Du må stå i Valgmanntall for Kristiansund kommune for å kunne stemme ved Stortingsvalget, og i Sametingets valgmanntall om du skal stemme ved Sametingsvalget.

Den som mener at vedkommende selv eller noen annen er uriktig innført eller utelatt i valgmanntallet, kan kreve at valgstyret i Kristiansund kommune (for Stortingsvalget) eller Sametinget (for Sametingsvalget) retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet.

Både Sametingets valgmanntall og valgmanntall for Kristiansund kommune er utlagt til offentlig ettersyn (fram til valgdagen) ved Kristiansund servicekontor, Langveien 19.

Klikk for informasjon om Sametingsvalget 2017