Slik stemmer du

Det skal velges 9 representanter fra Møre og Romsdal til Stortinget ved stortingsvalget 2017. Allerede torsdag 10. august kan du avgi din stemme.

Slik stemmer du:

Alle velgere skal nå ha fått tilsendt valgkort. På valgkortet finner du informasjon om åpningstid og hvilket valglokale du skal bruke på valgdagene 10. og 11. september. Du trenger ikke valgkortet for å stemme, men det går raskere for deg å stemme dersom du tar det med.

Valgkortet blir utarbeidet på grunnlag av folkeregisterets opplysninger om velgernes bostedsadresse pr. 30. juni i valgåret. Det er denne adressen som avgjør hvilken kommune du har stemmerett i. Har du ikke mottatt valgkortet i posten eller har mistet det, kan du møte opp i valglokalet likevel for å stemme.

Du må ha med legitimasjon for å stemme. Som legitimasjon godtas vanlige identifikasjonspapirer med navn, fødselsdato og bilde, som for eksempel pass, bankkort og førerkort.

Dersom du forhåndsstemmer, kan du stemme i hvilken som helst kommune i landet. Din stemme blir da sendt til din hjemkommune. På valgdagene må du stemme i egen kommune.

Slik stemmer du

  1. Ta med gyldig legitimasjon.
  2. Finn ditt valglokale.
  3. Ditt valglokale er oppgitt på valgkortet. Du kan også finne det på www.valglokaler.no . Kristiansund kommune har 4 valglokaler. Alle velgere tilhører et valglokale, men du står fritt til å velge blant kommunens 4 valglokaler på valgdagene 10. og 11. september.
  4. Gå inn i avlukket og trekk for.
  5. Ta stemmeseddelen du vil bruke. 
  6. Gjør eventuelle endringer på stemmeseddelen. Du kan stryke kandidater eller endre rekkefølgen på kandidatene.
  7. Stemmesedlene har en kolonne for endring av rekkefølge (nytt nummer i kolonnen) og en kolonne for stryking (kryss i kolonnen). På valgkortet er endringsalternativene beskrevet med illustrasjoner.
  8. Brett stemmeseddelen med partinavnet inn og feltet for stempling ut slik at ingen kan se hva du stemmer. Du skal ikke bruke konvolutt eller annet omslag rundt stemmesedlene.
  9. Gå til en valgmedarbeider og vis legitimasjon. Valgmedarbeideren krysser deg av i manntallet og stempler utsiden av stemmeseddelen. Stemmeseddelen må ha stempel for å bli godkjent.
  10. Legg den stemplede stemmeseddelen i valgurnen.