Hvor og når kan du stemme?

Hvor og når kan du stemme?

Kristiansund kommune har valgting både søndag 8. september (kl 16-20) og mandag 9. september (kl 09-20).

Det blir valglokale på Kirkelandet (Bystyresalen på rådhuset), Goma (Atlanten u-skole), Dale/Nordlandet (Dahlehallen), Rensvik/Bjerkelund (Freihallen) og Frei (Frei skole).

Alle innbyggere tilhører en stemmekrets (denne er oppgitt på valgkortet), men du kan stemme ved det valglokalet du selv vil. På valgdagene må man stemme i egen kommune.

Finn ditt valglokale her.

Ta gjerne med valgkortet - da går det raskere å registrere din stemme. Alle velgere må vise legitimasjon.

I Kristiansund blir det forhåndsstemmemottak på Servicekontoret (Vågeveien 4/Gml Jonas Eriksen) fra 12. august til 6. september, og ved Samvirkelaget på Storbakken i uke 36.

Du kan forhåndsstemme i hele landet. Finn alle forhåndsstemmemottak i landet på denne lenken.

Husk legitimasjon.

Velkommen!

 

Fra 1. juli til 9. august vil det være mulig å avgi tidligstemme i Servicetorget (Vågeveien 4). Tidligstemming er for de som av ulike grunner ikke kan forhåndsstemme eller stemme ved selve valget.

 

Det er kommunestyre- og fylkestingsvalg 8. og 9. september 2019, og Kristiansund kommune ønsker å tilrettelegge for et godt valg og motivere så mange som mulig til å bruke stemmeretten.

Her finner du en informasjonsbrosjyre om valget på mange språk.