Informasjonbrosjyrer om valget på mange språk

Det er kommunestyre- og fylkestingsvalg 8. og 9. september 2019, og Kristiansund kommune ønsker å tilrettelegge for et godt valg og motivere så mange som mulig til å bruke stemmeretten.

Her finner du en informasjonsbrosjyre om valget på mange språk.

Informasjonsbrosjyrens innhold
Brosjyren inneholder informasjon om hvem som kan stemme, når, hvor og hvordan man stemmer. Du finner også illustrasjoner som viser hvordan velgeren skal brette stemmeseddelen og få den stemplet, samt illustrasjoner som viser hvordan man endrer på stemmeseddelen.

Brosjyren er oversatt til:

For mer informasjon se www.valg.no