Stemmerett

Stemmeretten i Norge er allmenn for de fleste valg, noe som innebærer at stemmeretten ikke er innskrenket på bakgrunn av kjønn, religion, etnisitet, eiendomsbesittelse eller andre gruppeinndelinger.

Retten til å stemme ved valg i Norge regulert gjennom valgloven og denne stiller ulike krav til hva som kreves for å ha stemmerett. Flest stemmeberettigede er det ved kommunestyre- og fylkestingsvalg, mens det ved sametingsvalg bare er en liten promille av befolkningen som har stemmerett.

Manntallet er en liste over alle personer som har stemmerett ved valg i Norge.

Der ikke nødvendig å registrere eller på noen måte melde seg inn i manntallet – alle som har stemmerett er manntallsført.