​Kunngjøring av godkjente listeforslag til kommunestyrevalget 2019

Valgstyret i Kristiansund kommune har godkjent de 11 innkomne listeforslagene.

11 listekandidater hadde søkt om fritak etter valglovens § 3-4, og valgstyret innvilget fritak for samtlige søkere i sitt møte 14. og 28. mai 2019.

Listene er også lagt til gjennomsyn ved Servicetorget, Vågeveien 4.