Valgstyret

Valgstyret har ansvaret for å forberede og gjennomføre valget på kommunalt nivå.

Valgstyret er personidentisk med formannskapet, oppnevnt av bystyret i 2015.

Her finner du oversikt over valgstyrets medlemmer med kontaktinformasjon.

Valgstyret kan også nås gjennom Politisk sekretariat.

Leder Kjell Neergaard (AP, ordfører) kjell.neergaard@kristiansund.kommune.no / 91539396

Nestleder Ragnhild Helseth (V) ragnhild.helseth@kristiansund.kommune.no /95804889 

Medlem Line Hatmosø Hoem (AP) hoem.line@gmail.com / 98651784 

Medlem Bjarne Storfold Elde (AP) bjarne@knn.no / 97097292

Medlem Nora Grethe Korsnes Wårle (AP) nora.k.w@online.no / 90643150 

Medlem Torbjørn Kristoffersen Sagen (H)  torbjorn.sagen@kristiansund.kommune.no /  91817503/71574064

Medlem Maritta Boxaspen Ohrstrand (SP) mohrstra@online.no / 90950544

Medlem Henrik Stensønes (SP) henrik.stensones@mrfylke.no  / 99698299 

Medlem Jorunn Karin Kvernen (SP)  jorunn@nnc.no / 41548905 

Medlem Geir Nordli (Uavh.) genor@hotmail.com / 90758828 

Medlem Ther Junge (Uavh.) ther-j@hotmail.com  47899185 

 

 

 

Valgstyrets sekretær:

 

Toril Skram

930 52 149 / 71 57 40 60