Valg og pandemi

Alle kommuner skal gjennomføre valget på en trygg og god måte, selv om både velgere og valgmedarbeidere skulle være syke eller i karantene/isolasjon. Ingen syke kan være i stemmelokalene, men det skal tilrettelegges for at alle får stemt. Vi vil også sørge for godt renhold og god hygiene. 

Er du i karantene/isolasjon og vil stemme?
Ta kontakt med politisk sekretariat.
toril.skram@kristiansund.kommune.no , 71 57 39 00 / 930 52 149
kristin.lie@kristiansund.kommune.no , 71 57 39 02 / 980 05 293 

 

Velgere som på grunn av sykdom, uførhet eller isolasjonsplikt som følge av covid-19  ikke kan stemme på noen av de ordinære forhåndsstemmestedene, kan søke om å stemme der de oppholder seg. Det samme gjelder velgere som er i karantene og som ikke kan forhåndsstemme på ordinær måte. Fristen for å søke om dette er fredag 10. september kl. 10. 

Velgere som er manntallsført i kommunen og er i isolasjon grunnet covid-19, kan i 2021 søke om å stemme der de oppholder seg også på valgting. Det samme gjelder velgere som er i karantene og som ikke kan stemme på ordinær måte. Fristen for å søke om dette er valgdagen, mandag 13. september kl. 10