Eiermelding

Eiermeldingen har som formål å øke kunnskapen om de kommunale selskapene og rammene for styring og kontroll av selskapenes virksomhet. Eiermeldingen er ment å være et styringsverktøy for både folkevalgte og administrasjon. Den er også ment å være et dynamisk og offentlig dokument som kan og skal endres ved behov.

Eierpolitikk

Eierpolitikk omhandler kommunens overordnede prinsipper for forvaltning av selskaper og eiendeler

Eierpolitikk
Utgivelse Format
Eierpolitikk del 1 (.PDF, 2 MB) PDF

 

Eierberetning

Eierberetning - gir en samlet oversikt over kommunens eierinteresser.