Eiermelding

Eiermeldingen har som formål å øke kunnskapen om de kommunale selskapene og rammene for styring og kontroll av selskapenes virksomhet. Eiermeldingen er ment å være et styringsverktøy for både folkevalgte og administrasjon. Den er også ment å være et dynamisk og offentlig dokument som kan og skal endres ved behov.

Eierpolitikk

Eierpolitikk omhandler kommunens overordnede prinsipper for forvaltning av selskaper og eiendeler

Eierpolitikk Eierpolitikk
Eierpolitikk
Utgivelse Format
Eierpolitikk del 1 (.PDF, 2 MB) PDF

 

Eierberetning

Eierberetning - gir en samlet oversikt over kommunens eierinteresser.