Gjeldende planer Kristiansund kommune.

Oversikt over alle planer som inngår i kommunens styringssystem. 

 

Kommuneplanen

Kommunen skal etter plan- og bygningsloven ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og en arealdel. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver. Den skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge til grunn retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter. (Plan- og bygningsloven § 11-2, 1. og 2. ledd.)

Kommuneplanen
Plandokument Vedtatt
Kommunal planstrategi 2016
Kommuneplanens samfunnsdel 2017
Kommuneplanens arealdel 2011
Sentrumsplan 1994
Handlingsprogram

 

Reguleringsplan, bygg og eiendom