Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i 2011, og består av et plankart med bestemmelser og en planbeskrivelse.

I 2018 vedtok kommunene på Nordmøre en felles kommunedelplan for sjøområdene. Denne går foran arealdelen fra 2011. Sjøområdeplanen finnes her (lenke). 

Kommuneplanens arealdel vedtatt 2011
Dokumentbeskrivelse
Planbeskrivelse (.PDF, 2 MB)
Bestemmelser og retningslinjer (.PDF, 379 kB)
Plankart (.PDF, 8 MB)
ROS analyse (.PDF, 219 kB)
Konsekvenser for natur og samfunn (.PDF, 3 MB)