Borgerlig vielse i Kristiansund kommune

Fra 1. januar 2018 ble vigselsmyndigheten overført fra tingrettene til kommunene. Her finner du mer informasjon om borgerlig vielse i Kristiansund kommune.

 

Før dere gifter dere

Før dere kan gifte dere må dere søke om ekteskapsprøving.

Dette gjøres ved å fylle ut  egenerklæring, forlovererklæring og attest Skjemaene sendes til folkeregisteret ved ditt lokale skattekontor. Behandlingstiden er 2-3 uker, så vær ute i god tid før bryllupet. 

Hvis begge har norsk personnummer eller D- nummer kan dere også søke digitalt. Skatteetaten sjekker da om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap.

Skatteetaten skriver så ut en prøvingsattest som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. De som søker digitalt vil få tilsendt prøvingsattesten i Altinn. Brudeparet kan videresende den til vigsler i Altinn eller skrive den ut og sende den i posten/ levere den på Servicekontoret. Denne attesten er gyldig i 4 måneder fra utstedelse.

Original attest må leveres eller sendes til Kristiansund kommune så snart som mulig og helst senest 14 dager før vielse.

Du kan sende attesten til:
Kristiansund kommune, Politisk sekretariat
Postboks 178
6501 Kristiansund

Eller levere den i skranken på Servicetorget, Vågeveien 4.

 

Dato og tidspunkt for vielse

  • Vielser foretas som hovedregel innenfor kommunens ordinære åpningstid 09.00 - 15.00 fra mandag til fredag. 
  • Forespørsler om vielser på helg kan imøtekommes. 

 

Forespørsel om vielse - skjema som fylles ut for å få forespørselen registrert

Her kan du sende inn en forespørsel om borgerlig vielse i Kristiansund

 

Pris 

Borgerlig vigsel er gratis dersom grunntilbudet om borgerlig vigsel i Kristiansund kommune benyttes.

  • Vigselsrom på rådhuset (mandag – fredag kl 0900-1500: gratis*)
  • Vigselsrom på rådhuset (helg og etter kl 1500 på hverdager: kroner 1.500)
  • Andre lokaler/steder: Pris etter forespørsel. Kostnader skal dekke eventuelle reiseutgifter, kost, overtid for vigsler, etc 

*Vielsen er gratis dersom en av partene har bostedsadresse i Kristiansund, og for personer som ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap her. 

Betaling skjer via Vipps eller faktura.

 

Vigslere

  • Ordfører Kjell Neergaard
  • Varaordfører Ragnhild Helseth
  • Rådmann Arne Ingebrigtsen
  • Kommuneadvokat Birgitte Røsgaard

 

Kapasitet

Vigselsrommet : 16 sitteplasser for gjester.

 

Hvordan foregår seremonien?

Brudefolk, forlovere og gjester må møte opp 15 minutter før avtalt tid for vigsel.
Paret må fremvise legitimasjon.

Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men kan også være to andre myndige personer.

Hvis én av dere er fremmedspråklig, må dere på forhånd avtale om seremonien skal skje på norsk eller engelsk.  For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.

Det er satt av 15 minutter til seremonien. Dersom dere ønsker å ha musikk eller diktlesning, må dette skje innenfor oppsatt tidsrom.

Vi gjør oppmerksom på at de fleste vielser foregår innen ordinær kontortid på rådhuset, og både brudefølget og ansatte bes ta hensyn til hverandre.

 

Spørsmål kan rettes til:

Bysekretær Toril Skram                                                                                    E-post: toril.skram@kristiansund.kommune.no 
eller telefon: 71 57 40 60 / 930 52 149

eller

Førstesekretær Rigmor Holten                                                                              E-post: Rigmor.holten@kristiansund.kommune.no  
eller telefon: 71 57 43 90 / 994 01 337

Har du spørsmål om dokumentasjon eller regelverk, ta kontakt med Skatteetaten

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund