Kommunalsjef - Skole og oppvekst

Christine Reitan har vært kommunalsjef for oppvekst siden 2012. Ansvarsområdene er opplæring, velferd og helsetjenester for barn og unge. Kommunalsjefen er en del av kommunens strategiske ledergruppe.

I Kristiansund kommune er det ca 5.500 barn mellom 0-18 år. Chistine Reitan har ansvar for:

  • Kommunale barnehager (eier og myndighet)
  • Ikke-kommunale barnehager (myndighet)
  • Grunnskolen (barneskole og ungdomskole)
  • Barnevern
  • Interkommunalt samarbeid
  • Svangerskapsomsorg
  • Helsestasjon og skolehelsetjeneste
  • Voksenopplæring
  • Pedagogisk-psykologisk tjeneste