Kommunalsjef - Tekniske tjenester

Kjell Inge Mathisen er konstituert kommunalsjef for tekniske tjenester. Kjell Inge er brannsjef i Kristiansund kommune.

Mathisen har ansvar for ledelse og koordinering av alle tekniske enheter, kultur, servicetorg samt interne stab- støttetjenester som politisk sekretariat, IKT, dokumentsenter, beredskap m..