Kommunikasjonssjef

Kommunikasjonssjef i Kristiansund kommune er Tore Lyngvær

Arbeidsoppgaver

 • Faglig ansvar for Kristiansund kommune sin interne og eksterne kommunikasjon mot innbyggere, næringsliv og ansatte.
 • Daglig ledelse av kommunens kommunikasjonsressurser.
 • Utarbeidelse, gjennomføring og revidering av kommunens kommunikasjonsstrategi
 • Tilrettelegge informasjon for kommunens målgrupper, eksternt og internt
 • Kontakt og service ovenfor media
 • Omdømme- og identitetsbygging av Kristiansund kommune, samt hovedansvar for å ivareta kommunens grafiske profil
 • Ansvarlig redaktør for intern informasjon til ansatte og politikere i Kristiansund kommune
 • Ansvarlig redaktør på kristiansund.no, intranett og i sosiale media.
 • Hovedansvar for annonsering i ulike media
 • Rådgivning og utviklingarbeid
 • Hovedansvar for kommunens mediearkiv