Personalsjef

Synnøve Tangen er personalsjef i Kristiansund kommune. Personalsjefen er en del av kommunens strategiske ledergruppe.

Ansvarsområder

  • Lede en seksjon med p.t 12 medarbeidere
  • Følge opp politiske mål og retningslinjer
  • Helhetlig ansvar for kommunens arbeidsgiverpolitikk
  • Overordnet ansvar for kommunens arbeid med HMS, inkluderende arbeidsliv og arbeidsnærvær
  • Rådgivning og aktiv bistand overfor ledere og medarbeidere innen arbeidsgiver- og personalområdet
  • Rekruttering
  • Arbeidsgivers kontaktperson for ansattrepresentanter
  • Lede lokale lønnsforhandlinger

Synnøve Tangen - Klikk for stort bilde