Rådmann i Kristiansund kommune

Rådmannen er kommunens øverste administrative leder og bindeleddet mellom den politiske styringen og utøving av tjenester, personal- og økonomiforvaltning.

Rådmann i Kristiansund kommune er Arne Ingebrigtsen. Han har kontor på rådhuset i Kristiansund, hvor resten av sentraladministrasjonen og ledelsen i hver tjenestesektor er lokalisert. Ingebrigtsen tiltrådte som rådmann i april 2015, og har ledet store og små teknologibedrifter i både EU og USA de siste 20 år.