Bo og habilitering

Bo og habilitering er organisert i elleve avdelinger i Kristiansund kommune. Enheten yter tjenester til barn og voksne som har behov for støtte og avlastningstiltak, dagtilbud, oppfølging og veiledning i bolig. 

Bo og habilitering har som mål å tilby faglig forsvarlig tjenester etter gjeldende lovverk og forskrifter. Tjenestetilbudet tilrettelegges den enkeltes behov for bistand gjennom brukerstyrt personlig assistanse, støttekontakt, heldøgnsoppfølging og veiledning i bolig, avlastningstilbud, dagtilbud og fritidsaktiviteter. Tjenestene skal bidra til en meningsfull hverdag med å bevare sosialt nettverk, mulighet til yrkesaktivitet, og opplevelse av trygghet og mestring. Øverst på siden kan du lese mer om våre avdelinger.

Våre ansatte har faglig kompetanse og erfaring i arbeidet. Gjennom koordinering og tett samarbeid med familiene og andre enheter, skal våre tjenester gi en meningsfull tilværelse med best mulig livskvalitet.

Tjenester

Her finner du en oversikt over våre tjenester


Administrasjon

Åpningstider

Mandag - fredag
08.00 - 15.30

Adresse

Dale aktivitetssenter
Bekkefaret 13
6518 Kristiansund