Bo og habilitering

Bo og habilitering er organisert i elleve avdelinger i Kristiansund kommune. Enheten yter tjenester til barn og voksne som har behov for støtte og avlastningstiltak, dagtilbud, oppfølging og veiledning i bolig. 

Bo og habilitering har som mål å tilby faglig forsvarlig tjenester etter gjeldende lovverk og forskrifter. Tjenestetilbudet tilrettelegges den enkeltes behov for bistand gjennom brukerstyrt personlig assistanse, støttekontakt, heldøgnsoppfølging og veiledning i bolig, avlastningstilbud, dagtilbud og fritidsaktiviteter. Tjenestene skal bidra til en meningsfull hverdag med å bevare sosialt nettverk, mulighet til yrkesaktivitet, og opplevelse av trygghet og mestring. 

Våre ansatte har faglig kompetanse og erfaring i arbeidet. Gjennom koordinering og tett samarbeid med familiene og andre enheter, skal våre tjenester gi en meningsfull tilværelse med best mulig livskvalitet.

Tjenester

Her finner du en oversikt over våre tjenester:

 

Åpningstider

Mandag - fredag
08.00 - 15.30

Adresse

Dale aktivitetssenter
Bekkefaret 13
6518 Kristiansund