Bekkefaret 12

Vår avdeling ved Bekkefaret 12 er kommunale boliger hvor det jobbes målrettet for å gi et variert heldøgnstilbud, og for at beboerne skal få en aktiv og meningsfull tilværelse med best mulig livskvalitet

Boligene ligger sentralt til på Dale med gode bussforbindelser, nært skog og mark, Kiwi, dagsenter og kantine.

  • Bekkefaret boliger har som mål å tilby tjenester som tilrettelegger for en aktiv og meningsfull tilværelse med best mulig livskvalitet.
  • Det gis praktisk bistand og veiledning for beboerne i deres hverdag.
  • Det er viktig for oss at beboerne har medbestemmelse i sin hverdag, føler trygghet og har et godt botilbud.


Avdelingsleder ved avdeling Bekkefaret 12 er Maria Karlsen

Kontaktinformasjon

Bekkefaret

Bekkefaret 12 - 90229868
 

Adresse

Bekkefaret 12
6518 Kristiansund