Bekkefaret 14/16

Vår avdeling ved Bekkefaret 14/16 er kommunale boliger hvor det jobbes målrettet for å gi et variert heldøgnstilbud, og for at beboerne skal få en aktiv og meningsfull tilværelse med best mulig livskvalitet