Rensvik

Vår avdeling på Rensvik består av Rensviktunet avlastning, Rensviktunet boliger og Rena bruk.

  • Rensviktunet avlastning tilbyr avlastningstilbud for voksne med tyngende omsorgsoppgaver. Avlastning skal gjøre det mulig for omsorgsyteren å opprettholde gode familierelasjoner, bevare sosiale nettverk, mulighet til yrkesaktivitet, og mulighet for fritid og ferie.
  • Rensviktunet boliger er kommunale boliger hvor det jobbes målrettet for å gi et variert heldøgnstilbud, og for at beboerne skal få en aktiv og meningsfull tilværelse med best mulig livskvalitet.
  • Rena bruk gir et dag- og arbeidstilbud til personer med ulike funksjonsnedsettelser og bistandsbehov.

Mer om avdelingene og kontaktinformasjon finner du under menypunktene over.
Avdelingsleder ved avdeling Rensvik er Nina Lossius

Adresse

Rensviktunet avlastning og boliger
Rensviktunet 15 A
6521 Frei

Rena bruk
Rensvikstubben 8 og 10
6520 Frei