Rensviktunet avlastning

Rensviktunet avlastning skal gi et avlastningstilbud for de med tyngende omsorgsoppgaver.

Rensviktunet tilbyr avlastning til voksne, i lokaler på Rensvik. Ved avlastningsopphold skal den daglige omsorgen ivaretas, etter gjeldende lovverk og forskrifter.

Avlastning skal gjøre det mulig for omsorgsyteren å opprettholde gode familierelasjoner, bevare sosiale nettverk, mulighet til yrkesaktivitet, og mulighet for fritid og ferie.

I vårt arbeid legger vi vekt på disse verdiene:

  • Fokus på den enkeltes interesser og ønsker
  • Selvbestemmelse
  • For mange er avlastning et mellomledd mellom hjem og egen bolig
  • Legge til rette for mestring og innlæring av nye ferdigheter

Avdelingsleder avdeling Frei, Rensviktunet avlastning er Nina Lossius

Adresse

Rensviktunet 15 A
6521 Frei