Rensviktunet boliger

Vår avdeling ved Rensviktunet er kommunale boliger hvor det jobbes målrettet for å gi et variert heldøgnstilbud, og for at beboerne skal få en aktiv og meningsfull tilværelse med best mulig livskvalitet

I vår avdeling jobbes det målrettet for å gi et variert heldøgnstilbud.

Vi har fokus på at beboerne skal få en aktiv og meningsfull tilværelse med best mulig livskvalitet. Det gis praktisk bistand og veiledning for beboerne i deres hverdag. Det er viktig for oss at beboerne har medbestemmelse i sin hverdag, føler trygghet og har et godt botilbud.

Avdelingsleder avdeling Frei, Rensviktunet boliger er Nina Lossius

Adresse

Rensviktunet 15 A
6521 Frei