Smørsoppen/Naustveien

Vår avdeling ved Smørsoppen/Naustveien er kommunale boliger hvor det jobbes målrettet for å gi et variert heldøgnstilbud, og for at beboerne skal få en aktiv og meningsfull tilværelse med best mulig livskvalitet

  • Boligene i Naustveien er tilrettelagt for mennesker med omfattende bistandsbehov, spesielt rettet mot døvblinde.
  • Smørsoppen bofellesskap er kommunale boliger med 6 leiligheter.

Mer om avdelingene og kontaktinformasjon finner du under menypunktene over.