Naustveien

Naustveien er kommunale boliger hvor det jobbes målrettet for å gi et variert heldøgnstilbud, og for at beboerne skal få en aktiv og meningsfull tilværelse med best mulig livskvalitet.

  • Boligene i Naustveien er tilrettelagt for mennesker med omfattende bistandsbehov, spesielt rettet mot døvblinde.
  • Leilighetene er utformet med utgangspunkt i den enkelte beboers ønsker og behov.
  • Tjenestene i boligen ytes ut fra gjeldende vedtak og praktiseres gjennom målrettet miljøarbeid.
  • Vårt fokus er å tilrettelegge og veilede for sansestimulering, samspill og nærhet.

Avdelingsleder ved Naustveien er Anita Moss