Roligheten

Vår avdeling ved Roligheten er kommunale boliger hvor det jobbes målrettet for å gi et variert heldøgnstilbud, og for at beboerne skal få en aktiv og meningsfull tilværelse med best mulig livskvalitet

Adresse

Roligheten 1-2
6508 Kristiansund